برگزاری دوره اینونتور 
دوره ی اینونتور در هفته ی دوم

ثبت نام دوره ی طراحی و نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار اینونتور 
AUTODESK INVENTOR


محل تشکیل کلاس ها : دانشگاه اصفهان - دانشگاه آزاد نجف آباد
 

زمان شروع دوره : هفته ی دوم بهمن ماه 1395


لطفا هر چه سریعتر به ایمیل یا آی دی تلگرام اینجانب پیام بدهید : @mrlather2007
mrlather2007@gmail.com


زمان کلاس ها : دانشگاه آزاد نجف آباد 8-12 یک شنبه و دو شنبه ها  آمار بازديد : 11387
ثبت کننده :محمد رحیمی
تاريخ ثبت :1395 / 10 / 23 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand