مسابقه شو اختراعات- با جوایز ویژه  در این مسابقه افرادی که دستگاهی ساخته اند در زمانی محدود با مستندات خود طرح را ارائه می دهند و در نهایت با توجه به نظرات تیم داوران به بهترین طرح ها هدایای نقدی (نفر اول 500 هزار تومان - نفر دوم 300 هزار - نفر سوم 200 هزار تومان) پرداخت خواهد شد.

در صورت ثبت نام با شماره 09162009362 یا 09384474203  تماس بگیرید.

زمان مسابقه دوشنبه ساعت 12

محل دانشگاه آژاد نجف آباد - دانشکده فنی و مهندسی - سالن جلسات (طبقه 3 کریدور3)


بازدید برای عموم آژاد  است.


  آمار بازديد : 10398
ثبت کننده :محمد رحیمی
تاريخ ثبت :1395 / 9 / 18 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand