مهلت اعتراض به نمرات میان ترم درس نقشه کشی صنعتی ۱ و ۲ نمرات منظور شده در هر دو درس، نمره خام دانشجو بدون احتساب فعالیت مثبت و یا تکالیف می‌باشد. 
در صورت هر گونه اعتراض، روز شنبه نهم دیماه از ساعت ۸ صبح دانشگاه حضور داشته و علاوه بر اعتراض کتبی، مجاز به  رویت برگه امتحانی و نحوه تصحیح نیز خواهید بود. 

  آمار بازديد : 4080
ثبت کننده :علی عمرانی
تاريخ ثبت :1396 / 10 / 8 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand