بمناسبت هفته پژوهش (برنامه های این هفته) امسال با رویکردی متفاوت نسبت به سالهای گذشته دانشکده با همکاری انجمن های علمی اقدام به برگزاری برنامه های زیادی انجام داده است. در این هفته 2 مسابقه و 7 کارگاه و سخنرانی علمی برگزار خواهد شد.
  آمار بازديد : 1724
ثبت کننده :محمد رحیمی
تاريخ ثبت :1395 / 9 / 18 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand