مسابقه طراحی مکانیزم شرکت با تمامی نرم افزارهای cad امکان پذیر است
به همراه داشتن لپ تاپ جهت شرکت در مسابقه الزامی است.

جهت ثبت نام به دفتر انجمن مراجعه نمایید.  آمار بازديد : 1714
ثبت کننده :محمد رحیمی
تاريخ ثبت :1395 / 9 / 11 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand