زمان برگزاری کارگاه های بیو مواد و GD&T دکتر پولاد اعلام شد زمان کارگاه بیو مواد : 4مرداد ماه
زمان کارگاه GD&T تلرانس های ابعادی و هندسی: 5 مرداد ماه

شماره تماس جهت ثبت نام : 09133069502

آقای سهیلیان 
  آمار بازديد : 3355
ثبت کننده :محمد رحیمی
تاريخ ثبت :1395 / 5 / 2 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand