طراحي اجزاء٢-مهندس آذري سلام
جهت اطلاع از نمرات پروژه،تكاليف،تحقيق و امتحانات درس طراحي اجزاء٢ مي توانيد روز شنبه ٩٤/١١/٣ ساعت ٨:٣٠ صبح به دفتر اينجانب مراجعه فرمائيد.
باسپاس-آذري

  آمار بازديد : 5403
ثبت کننده :مهندس مسعود آذری
تاريخ ثبت :1394 / 11 / 2 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand