جلسه آخر حل تمرین طراحی 2 



با سلام.

جلسه آخر حل تمرین طراحی اجزا 2 گروه استاد آذری:

برای خانمها در روز دو شنبه 94/10/14 ساعت 8:30 برگزار می شود. مدت کلاس حدودا 2 ساعت بوده و محل کلاس همان روز در برد دانشکده اعلام می گردد.

برای آقایان در روز سه شنبه 94/10/15 ساعت 12 برگزار می شود. مدت کلاس حدودا 2 ساعت بوده و محل کلاس همان روز در برد دانشکده اعلام می گردد.






  آمار بازديد : 4811
ثبت کننده :محمد کمالی
تاريخ ثبت :1394 / 10 / 14



 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand