کلاس حل تمرین طراحی 2 آقای حاجی پور با سلام. 
با توجه به تعطیلی روز سه شنبه، کلاس حل تمرین طراحی 2 آقای حاجی پور، بحث زنجیر در روز شنبه مورخ 12 دی ماه ساعت 12 تا 13 برگزار خواهد شد. 

  آمار بازديد : 3994
ثبت کننده :محمد کمالی
تاريخ ثبت :1394 / 10 / 6 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand