حل تکلیف چرخدنده ساده استاد آذری سلام.
پیرو قراری که با دوستان حل تمرین یکشنبه گذاشتیم حل تکلیف چرخدنده ساده را قرار دادم تا انشاءالله یکشنبه رفع اشکال شود.
بابت تاخیر عذرخواهی می کنم.


  آمار بازديد : 4116
ثبت کننده :محمد کمالی
تاريخ ثبت :1394 / 9 / 7 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand