اولین دوره برگزاری روز پژوهش مکانیک در دانشکده فنی و مهندسی درنظر است امسال اولین دوره روز پژوهش مکانیک در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شود. جهت اطلاعات بیشتر فایل های زیر را ملاحظه نمایید.


  آمار بازديد : 2484
ثبت کننده :دکتر جعفري فشاركي
تاريخ ثبت :1394 / 8 / 1 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand