پروژه های نقشه کشی صنعتی 2 ترم گذشته- علی عمرانی دانشجویانی که ترم گذشته با اینجانب درس نقشه کشی صنعتی 2 داشته اند، می توانند روز چهارشنبه 29 مهر برای پس گرفتن پروژه خود به دفتر انجمن مراجعه کنند.
  آمار بازديد : 1898
ثبت کننده :علی عمرانی
تاريخ ثبت :1394 / 7 / 27 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand