جلسه توجیهی کارآموزی دکتر نصوحی بسمه تعالی
بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که با اینجانب کارآموزی گرفته اند می رساند که جلسه توجیهی کارآموزی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه برگزار خواهد شد.
با آرزوی موفقیت
رضا نصوحی

  آمار بازديد : 965
ثبت کننده :دکتر نصوحي
تاريخ ثبت :1394 / 7 / 25 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand