قابل توجه دانشجویان درس اصول جلوبرنده ها دانشجویان درس اصول جلوبرنده ها می توانند جهت بررسی برگه های امتحانی خود روز یکشنبه مورخ 14 تیر راس ساعت 15:40 به طبقه ی سوم دانشکده ی مهندسی مواد کلاس 304 مراجعه نمایند.

  آمار بازديد : 4536
ثبت کننده :دکتر فرهت
تاريخ ثبت :1394 / 4 / 13 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand