قابل توجه دانشجویان درس خزش، خستگی، شکست دکتر عطریان دانشجویان عزیز لطفا پروژه های خود را نهایتا تا پایان روز دوشنبه 15 تیرماه برای اینجانب ایمیل نمایند چون نمرات صبح روز سه شنبه 16 تیرماه وارد سیستم شده و قطعی می گردد.

amiratrian@gmail.com

  آمار بازديد : 4666
ثبت کننده :امیر عطریان
تاريخ ثبت :1394 / 4 / 12 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand