نقشه کشی صنعتی 2-مسعود آذری   سلام
جهت اطلاع از نمرات میان ترم،پروژه،تکالیف و پایان ترم خود می توانید روز سه شنبه94/04/2 ساعت 11:30 به دفتر اینجانب مراجعه فرمایید.
بدیهی است پس از زمان فوق نمرات نهایی به آموزش ارسال می گردد.
متشکرم.
  آمار بازديد : 5161
ثبت کننده :مهندس مسعود آذری
تاريخ ثبت :1394 / 4 / 1 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand