اطلاعیه در خصوص تصحیح کلید سوالات درس مدیریت و کنترل پروژه دکتر موسوی پاسخ تست های بخش اول (230 سوال) اینگونه اصلاح می گردد:

 

سوال 228 گزینه ی (ج)

سوال 152 گزینه ی (د)

سوال 176 گزینه ی (الف) گزینه ی الف اصلاح شود

 Es=Esفعالیت قبل))+1

سوال 88 گزینه ی (ج) گزینه ی ج اصلاح شود : تبلیغ


  آمار بازديد : 5193
ثبت کننده :رضا گوهری مهر
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 18 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand