جدول زنجیرها مربوط به طراحی اجزا 2 با سلام

برای مطالعه عدد گام زنجیر ها می توانید به صفحه 258 کتاب جداول و استاندارد های طراحی و ماشین سازی - ترجمه آقای ولی نژاد- مراجعه کنید.  آمار بازديد : 4539
ثبت کننده :محمد کمالی
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 13 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand