ابعاد چرخ زنجیرها   با سلام

در صورت نیاز به اطلاع از ابعاد چرخ زنجیر ها می توانید به صفحه 257 کتاب جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی - ترجمه آقای ولی نژاد - مراجعه کنید.  آمار بازديد : 4153
ثبت کننده :محمد کمالی
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 13 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand