اطلاعات تکمیلی پروژه درس طراحی اجزاء 2 با سلام. 
برای چرخدنده ها : روش تولید چرخدنده ساده هاب بوده و قابلیت اعتماد تمام چرخدنده ها کمتر از 99% می باشد. همچنین تمامی چرخدنده ها استاندارد تمام عمق می باشد. 
برای تسمه : موتور محرک تسمه یک موتور AC بوده و شرایط کاری سنگین می باشد و برای کار مداوم در شبانه روز باید طراحی گردد. 
ضمنا توجه داشته باشید که شکل موجود در پروژه یک شکل شماتیک است و در مورد چرخ دنده های P5 و P6 نسبت تبدیل کوچکتر از یک بوده و Gear روی شافت S1 سوار شده و Pinion روی شافت مربوط به خروجی K1 خواهد بود. (گیربکس افزاینده دور)

  آمار بازديد : 3066
ثبت کننده :محمد کمالی
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 13 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand