کلاس حل تمرین طراحی اجزا 1 دکتر جعفری کلاس حل تمرین طراحی اجزا 1 دکتر جعفری، برای هر دوگروه یکشنبه و سه شنبه فردا
ساعت 8:30 الی 10:30 در کلاس 316 برگزار خواهد شد.


  آمار بازديد : 1745
ثبت کننده :حمیدرضا قاهری
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 11 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand