کلاس رفع اشکال و حل تمرین درس نقشه کشی صنعتی 1 و 2(تغییر زمان) بمنظور آمادگی بهتر در امتحان پایان ترم درس نقشه کشی صنعتی 1 و 2، کلاس رفع اشکال روز دوشنبه (11 خرداد)، برای درس نقشه کشی صنعتی 2، از ساعت 9 صبح و برای درس نقشه کشی صنعتی 1  از ساعت 15/10 تشکیل خواهد شد.
  آمار بازديد : 1979
ثبت کننده :علی عمرانی
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 8 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand