اطلاعیه در خصوص برخی از دانشجویان دانشکده ی فنی مهندسی که با استاد علی آبادی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام دارند اطلاعیه در خصوص برخی از دانشجویان دانشکده ی فنی مهندسی که با استاد علی آبادی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام دارند

دانشجویان می توانند جزوه درس مربوطه را از زیراکس ورودی دانشگاه، تهیه کنند.


  آمار بازديد : 2066
ثبت کننده :رضا گوهری مهر
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 5 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand