کلیه جداول مورد نیاز درس طراحی 1 حاج احمدی  سلام جداول مورد نیاز درس طراحی 1 اعم از جداول طراحی خستگی، شافت، پیچ و جوش به همراه جداول خار و بیرینگ کتاب آقای ولی نياد را از فایل های پیوست می تونید دریافت کنید. به علت کاهش حجم تصاویر کیفیت پایینی دارند.


  آمار بازديد : 1771
ثبت کننده :محمد حاج احمدی
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 2 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand