کلاسهای جبرانی استاتیک(فرهاد ایزدی) کلاسهای جبرانی استاتیک به شرح زیر برگزار میگردد. هر دو کلاس کاملا مشابه هم هستند. محل تشکیل کلاسها در اعلامیه ای دیگر اعلام میگردد

- سه شنبه 94/03/05 ساعت 11:30 تا 13

- چهار شنبه 94/03/06 ساعت 11:30 تا 13


  آمار بازديد : 1552
ثبت کننده :Farhad Izadi
تاريخ ثبت :1394 / 3 / 2 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand