کلاسهای جبرانی سیالات یک (فرهاد ایزدی) کلاسهای جبرانی سیالات یک به شرح زیر برگزار میگردد . هر سه کلاس کاملا مشابه هم است

- دوشنبه 94/02/28 ساعت 14:30-17 کلاس 309

- سه شنبه 94/02/29 ساعت 13-16 کلاس 319

- چهارشنبه 94/02/30 ساعت 13-16 کلاس 312


  آمار بازديد : 2139
ثبت کننده :Farhad Izadi
تاريخ ثبت :1394 / 2 / 24 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand