کلاسهای جبرانی استاتیک(فرهاد ایزدی) کلاسهای جبرانی درس استاتیک به شرح زیر برگزار میگردد. هر دو کلاس کاملا مشابه هم هستند.

- یکشنبه 94/02/27 ساعت 13-14:30 کلاس 309

- یکشنبه 94/02/27 ساعت 14:30- 16 کلاس 309


  آمار بازديد : 2079
ثبت کننده :Farhad Izadi
تاريخ ثبت :1394 / 2 / 24 

Copyright © 2009/ NMPA| Contact

Programming by F.Rastegarpanah
Developed by P.Boroumand